MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Djeljivost brojevima 4, 5, 25

Na ovom času Matematike ćemo provjeriti djeljivost prirodnim brojevima 4, 5, 25 i dekatskim jedinicama, naučiti osnovna pravila i riješiti nekoliko zadatataka.

Zadaci.

  1. Da li su brojevi 5670 i 3240 djeljivi sa 4, 5 i 25?
  2. Da li je broj 75405 djeljiv sa 15?
  3. Provjeri djeljivost brojem:

a) Da je tačno da je:

a) 4 | (8936-7232)

b) 5 | (7845-2750)

Zadaci za vježbanje.

  1. Kojim od brojeva 5, 25 i 4 su djeljivi brojevi 56700 i 3240?
  2. Da li je broj 75405 djeljiv brojem 15?
  3. Utvrdi da li je tačno ne računajući razliku:

a) (8936 – 7232) je djeljivo sa 4?

b) (7845-2750) je djeljivo sa 25?