MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 6. razreda:

Naziv lekcije: Djeljivost zbira, razlike i proizvoda

Primjeri.

a) Ne računajući zbir 36 + 54 provjeri djeljivost broja 9.

b) 8 │ (72 + 16) .

c) Da li je 8 djelioc ovog zbira ?

d) 7 │ (70 + 35) ?

e) 8 │ (560 + 23)?

f) 5 │ ( 17 • 30 • 4)?

g) Provjeri djeljivost zbira (10 + 8) sa 3.