MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 6. razreda:

Naziv lekcije: Faktori i sadržaj prirodnog broja

Na ovom času Matematike ćemo razjasniti i na primjerima objasniti nekoliko pojmova: biti djeljiv, sadržilac, faktor, djelioc, prost broj.

  1. Sadržioci broja 5?
  2. Faktori broja 14?
  3. Djelioci broja 6?
  4. Rastavi na proste faktore broj 28 i odredi njegove djelioce.
  5. Rastavi na proste faktore broj 210.