MATEMATIKA

Čas održao: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri-Hadžić

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Izlomljena linija, tačka, zarez, mnogougao

Analizirat ćemo šta je to linija, zatim se zadržati na izlomljenoj liniji i vidjeti kako su poredane duži od kojih se ona sastoji. Zaključit ćemo šta je to mnogougaona linija, šta je mnogougao i koje su vrste mnogouglova.