MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Množenje i dijeljenje uglova prirodih brojeva

Zadaci.

1) 8º 9’ 16’’ • 6 =
2) 18º 21’ 12’’ • 7 =
3) 52º 36’ 30’’ : 3 =
4) 125º 32’ 12’’ : 6 =
5) Koji je ugao 5 puta manji od zbira uglova α = 38º 45’ 20’’ i β = 62º 22’ 15’’