MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović
Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Najveći zajednički djelilac

Zadaci.

  1. Odredi D (,72, 48) = ?
  2. Odredi D (28, 42 70) = ?
  3. Odredi najveći zajednički djelilac brojeva 8 i 9?
  4. U jednom magacinu, vreće od 96 kg brašna i 60kg šećera treba prepakovati u kese. Od koliko kilograma može biti najveća kesa? Kolik oće biti tih kesa brašna, a koliko šećera?