MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Podskup skupa i neke operacije sa skupovima

Primjer 1.
Dati su skupovi A={a, b, c, d, e} i B={d, e, f, g}. Odredi sve ečementi i skupa A i skupa B.

Primjer 2.
Neka su skupovi A={a, b, c, d, e} i B={c, d, e, f, g}. Koji su zajednički elementi skupa A i skupa B.

Zadatak.
Dati su skupovi A = { x ׀ x ϵ N˳ i x ≤ 4 }, B = { x ׀ x ϵ N i 2 ≤ x <6 }, C = { 3, 4, 5, 6, 7, 8}.
Odredi skupove a.) A∪B b.) A∩Cc.) B∪Cd.) A∩B∪C