MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Računske operacije sa uglovima – oduzimanje

  1. zadatak. 23º
    – 17º24’
  2. zadatak.

α i β – suplementarni

α = 30º43’ β = ?

  1. zadatak 24º 32’16’’
  • 15º 17’ 24’’
  1. zadatak 49º 26’13’’
  • 5º 34’ 46’’
  1. zadatak.

α i β – komplementarni

β = 19º 24’ 36’’ α = ?