MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Skup prirodnih brojeva (ponavljanje)

Vratićemo se u 5. razred kako bismo se prisjetili onog najvažnijeg iz matematike, a to su računske operacije i skup prirodnih brojeva.
Kako glasi skup prirodnih brojeva? Šta su to prirodni brojevi? Koja je oznaka za prirodne brojeve? – neka su od najvažnijih pitanja iz matematike na koja odgovaramo u ovoj lekciji.