MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Skupovi – problemski zadaci

Zadaci.

  1. Od 29 učenika jednog odjeljenja 6. razreda, 15 učenika ide na likovnu sekciju, 10 u muzičku sekciju. Ako 10 učenika ixde u likovnu i muzičku sekciju koliko učenika ne ide ni na jednu od ove dvije sekcije.
  2. sportisti su na olimpijadi osvojili ukupno 46 medalja. Od toga su 35 srebrne i bronzane, a 27 zlatne i srebrne. Koliko kojih medalja je osvojeno?
  3. Na Sarinom rođendanu gosti su se služili picom, sendvičima i ribom. Picu je jelo 12 gostiju, sendviče 18, a ribu 9. Picu i sendviče jela su 4 gosta, sendviče i ribu samo 1, a picu i ribu 3. Sva tri jela degustirao je samo Sarin drug Daris. Ako se zna da je svako probao neko od ovih jela, koliko je gostiju bilo kod Sare na rođendanu, a koliko ih je probalo samo jedno jelo?