MATEMATIKA

Čas održao: prof. Fahrija Muratović

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Trougao (ponavljanje)

Ponavljanje pojmova i definicija trougla na primjerima i zadacima.