MATEMATIKA

Čas održala: prof. Fahrija Muratović, JU OŠ Osman Nuri Hadžić

Lekcija za učenike 6. razreda

Naziv lekcije: Ugao, vrste ugla

Obnovit ćemo pojmove ugla, poluprave, prave i osobine vezane za uglove koje ste učili u 5. razredu. Podsjetit ćemo se osnovne podjele ugla na konveksni i nekonveksni. Zatim ćemo se upoznati se sa nekim osnovnim vrstama ugla unutar podjela prema veličini i prema položaju dva ugla.