BIOLOGIJA

Čas održala: prof. Zumra Topuz-Agić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Biosistematika biljaka

Zbog velike raznolikosti biljnog i životinjskog svijeta, raznolikosti gljiva i mikroorganizama mi ćemo u 7. razredu proučavati životinje. Na ovom času ćemo se podsjetiti na koji način i kako ćemo živi svijet , tj. biljke i ostale žive organizme svrstati u određene grupe. Govorimo o biosistematici kao naučnoj disciplini u okviru biologije, a osvrnut ćemo se i na biosistematiku biljaka.