BIOLOGIJA

Čas održala: prof. Zumra Topuz-Agić, JU OŠ Musa aĆazim Ćatić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Ćelijska dioba – mitoza

Na prošlim časovima smo počeli raditi zoologiju i proučavanje životinjske ćelije. Danas ćemo proučavati ćelijsku diobu – mitozu. Navešćemo tipove ćelija u višećelijskom organizmu i njihovu hromozomsku garnituru, zatim ćemo definisati mitozu i mejozu i naučiti koje ćelije nastaju ovom ćelijskim diobama i kakva je njihova uloga. Posebno ćemo opisati faze u ćelijskoj diobi – mitozi i na kraju objasniti razlike između ćelijske diobe mitoze i mejoze.