BIOLOGIJA

Čas održala: Zumra Topuz-Agić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Podjela biologije, mikroskop i biljna ćelija – ponavljanje

Prisjetićemo se šta je to biologija i kako se dijeli biologija, a zatim ćemo se upoznati sa spravama koje ćemo koristiti u nastavi biologije.