BIOLOGIJA

Čas održala: prof. Tina Anić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Ponavljanje gradiva

Kroz “Domaću zadaću” iz Biologije za 7. razred naučili ste štošta o organskim sistemima, o ćelijama i tkivima, o probavnom sistemu, kožnom sistemu, potpornom sistemu, sistemu za kretanje,
respiratornom sistemu… Ovaj čas sumira osnovne činjenice o ovim temama.