BIOLOGIJA

Čas održala: BA Tina Anić

Lakcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Potporni sistem

Nastavljamo sa temom organskih sistema životinja. Na proteklom času smo radili kožni sistem organa, a danas ćemo se baviti potpornim sistemom koji je sačinenjen od skeletnog sistema sa hrskavicom i vezivnog tkiva. Iako je skelet možda prvo što nam padne na pamet kada govorimo o potpornom sistemu, sjetićemo se da imamo i potporne organe koji osiguravaju zaštitu i potporu mekim dijelovima tijela te daju tijelu čvrstoću i služe kao oslonac za mišiće. Zbog toga ćemo danas, pored skeleta, govoriti i o mišićima, odnosno sistemu za kretanje.