FIZIKA

Naziv lekcije: Celzjusova i Farenhajtova mjerna skala

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 7. razreda

Ovaj čas Fizike se kroz teoriju, primjere i zadatke bavi mjernim skalama.

Primjeri.

  1. Željezo se topi na 1538 ºC. Koliko je to stepeni farenhajta?
  2. Preporuka za čuvanje i skladištenje maslinovog ulja je 50ºF. Koliko je to ºC?

Zadaci.

  1. Dječak je imao temperaturu 37ºC. U toku noći temperatura je porasla za 2 stepena. Koliku temperaturu dječak sada ima u stepenima farenhajta?
  2. Dječak je uzeo sok iz frižidera. Temperatura soka je 4ºC. Ako ga smije piti tek kada mu temperatura bude 60ºF da ne bi prehladio grlo, za koliko stepeni celzijusa će temperatura soka porasti?