FIZIKA

Naziv lekcije: Čestični model tvari

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 7. razreda

Kroz nekoliko ogleda koje i sami možete izvesti kod kuće, naučit ćete od čega se sastoje svi predmeti i bića koji nas okružuju te li da li se ti dijelovi, te čestice kreću ili su statične.