FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Prefiksi – Primjeri i zadaci

Na današnjem času ćemo ponoviti šta su to prefiksi i kada i kako se koriste. Zatim ćemo predstaviti nekoliko različitih načina na koje možemo pretvoriti brojnu vrijednost iz manjih u veće prefikse (kako možemo centimetre pretvoriti u metre) i obratno – pretvaranje brojnih vrijednosti iz većih u manje prefikse (kako možemo kilometre pretvoriti u decimetre).