FIZIKA

Lekcija: Slaganje sila

Čas održala: prof. Amra Kalender, JU OŠ Aleksa Šantić

Lekcija za učenike 7. razreda

Da bismo pristupili današnjoj lekciji neophodno je da ponovimo gradivo koje ste usvojili na prethodnim časovima – prisjetićemo se čime je određena sila kao vektorska veličina, a zatim i definicije, oznake i mjerne jedinice sile. Kroz primjere na animaciji, koje ćemo izvesti i u zadacima, bavićemo se primjerima djelovanja sile i njezinim učincima.