FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Tijela, mjerenja

Na prošlom času smo se upoznali sa fizikom i naučili da je to nauka koja se bavi proučavanjem prirode i prirodnih pojava. Danas ćemo se baviti tijelima, vrstama tijela i naučiti šta to znači izmjeriti neku fizikalnu veličinu.