FIZIKA

Naziv lekcije: Tri mjerne skale

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 7. razreda

Ovaj čas Fizike donosi nekoliko zadataka kroz koje možete provjeriti ranije usvojeno gradivo o trima mjernim skalama – Celzijusovoj, Farenhajtovoj i Kelvinovoj.