FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Uvod u fiziku

Na prvom času fizike – novog predmeta koji ste dobili u sedmom razredu, upoznaćemo se sa fizikom i govoriti o prirodnim pojavama koje ćemo izučavati u fizici.