FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović-Mašić

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Veći i manji prefiksi od kilo i mili

U današnjoj lekciji učimo veće i manje prefikse od kilo i mili kao što su MEGA, GIGA i TERA, i mikro, nano i piko.