FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Džaferović

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Zapremina

Ovaj čas Fizike je uvod u lekcije koje će obrađivati novu fizikalnu veličinu – zapreminu. Naučit ćete definiciju, simbol kojim se označava, formulu pomoću koje možete izračunati zapreminu geometrijskih tijela i uraditi nekoliko zadataka za vježbu.