GEOGRAFIJA

Lekcija: Države Centralne Azije – Kazahstan

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU OŠ Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 7. razreda

Na prošlim časovima smo se upoznali sa Kavkazom i sa nekim državama koje se nalaze na prostoru Azijskog kontinenta, ali su kroz historiju, politiku, ekonomiju i druge oblasti više vezane za Evropski kontinent. Danas ćemo govoriti o regiji koju nazivamo stanovi, a ova regija obuhvata pet država, među kojima se po važnosti ističe Kazahstan ‒ država kojoj ćemo u današnjoj lekciji posvetiti najviše pažnje.