GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU OŠ Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Europa – Demografske odlike Europe

Nastavljamo priču o Europskom kontinentu. Do sada smo govorili o prirodnim odlikama Europe i bavili se izučavanjem hidrografije – jezera, rijeka i obala. Danas prelazimo na novu oblast – demografiju, a saznat ćemo koja su obilježja njenog stanovništva.