GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić
Lakcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Evropa – Grčka – Geografski prikaz

Sljedeća mediteranska država koju obrađujemo kroz nastavu Domaće zadaća je Grčka. Kakav je njen geografski položaj, koliko ima stanovnika i kako su raspoređeni po ovoj državi te kakve ima ekonomske prilike – teme su o kojima se govori.