GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Evropa – naziv i geografski položaj

Regionalna geografija, odnosno geografske regije Evrope su gradivo koje ćemo izučavati tokom sedmog razreda. U uvodnoj lekciji upoznajemo se sa nazivom i geografskim položajem ovog kontinenta.