GEOGRAFIJA

Čas održao: prof. Vedran Zubić, JU Gimnazija Dobrinja

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Evropa – hidrografske odlike

Ranije smo govorili o nekim elementima prirodne geografije kontinenta na kojem živimo, spominjali smo geografski položaj i reljefne kategorije Evrope, skupa sa tektonikom i geologijom, a prošli put smo naučili nešto o faktorima klimata. Danas ćemo preći na jednu zanimljivu priču o Evropskom kontinentu, naučit ćemo nešto o njenim hidrogratfskim odlikama. Krenut ćemo sa potamologijom i saznati nešto o riječnim sustavima, a zatim ćemo govoriti o limnologiji, odnosno nauci koja se bavi proučavanjem jezera. Spomenut ćemo i neke interesantne hidrografske objekte – močvare, bare, vodopade i slično, a ono što je najvažnije, naučit ćemo položaje nekih hirografskih objekata u Evropi.