MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Jednačine u skupu Z – Vježba

Zadatak 1.

a) X– ( – 3 ) = 2

b) ( X – 1 ) – 5 = – 7

c) ( X + 4 ) + 7 = 1

d) 25 – ( 6 – X ) = 2

Zadatak 2.

a) 18 – ( 7 + X ) = 19

b) – 1 – ( X – 1 ) = 1

Zadatak 3.

U odjeljenju 7. razreda ima n učenika. Ako na probu hora ode 12 učenika onda ostane 5 učenika više od broja 12 koji je otišao. Koliko je učenika u odjeljenju?