MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Jednačine u vezi s množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva