MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva

Zadaci 1.

a.) X+(-8)= – 3

b.) – 2 + X= 9

c.) X – ( – 5 )= – 7

d.) X – ( – 9 )= 8

Zadaci 2.

a.) – 17 – X= – 13

b.) ( X + 4 ) + 7 = 1

c.) – 1 ( X – 1 ) = 1