MATEMATIKA

Naziv lekcije: Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Lekcija za učenike 7. razreda

Zadaci.

Riješiti jednadžbe u skupu Q :

DZ Matematika Jednacine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem