MATEMATIKA

Naziv lekcije: Jednačine – vježba

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Lekcija za učenike 7. razreda

Zadaci.

Riješiti jednačine u skupu Q:

DZ Matematika Jednacine vjezba