MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Naziv lekcije: Množenje vektora

Lekcija za učenike 7. razreda

DZ Matematika Mnozenje vektora