MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Nejednačine u vezi s množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva

Zadaci.

a ) -2•x<6

b ) x:(-2)<3

c ) x:(-3)>-2

d ) (5x-15)•17>0