MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin

Naziv lekcije: Pozitivni i negativni racionalni brojevi

Lekcija za učenike 7. razreda

Zadaci.

  1. Napisati po tri pozitivna i negativna racionalna broja.
  2. Sljedeće količnike zapisati u obliku razlomaka:

a) 3 : (-5); b) 2 : 7; c) 0 : 3; d) (-4) : (-9);

  1. Napisati u obliku razlomaka brojeve:

a) 5; b) -7; c) -0, 2.