MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Računske operacije s razlomcima

Zadaci.

  1. Izračunati vrijednost izraza.
    (7 1/8-4 1/5)-(10 3/5-9 1/2)=
  2. U knjižari je bilo 1200 knjiga. Prodavač je prve sedmice prodao 2/5knjiga, a sljedeće sedmice 1/3preostalih. Koliko je knjiga ostalo?
  3. Otac je 25 godina stariji od sina, a godine sina čine 2/7očevih godina. Koliko svako od njih ima godina?