MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščanin, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Sabiranje i oduzimanje razlomaka – ponavljanje

Primjeri.

  1. Zbiru broja 10 2/5i 1 2/5dodaj razliku brojeva 8 2/5i 4 1/4
  2. Razlici brojeva 3 1/8i 11/22dodaj razliku brojeva 7 3/4i 5/6
  3. Izračunati zbir četiri broja od kojih je prvi 4 2/5, a svaki sljedeći je za 2 1/3 veći od prethodnog.