MATEMATIKA

Čas održao: prof. Mirnes Pruščaninć, JU OŠ Skender Kulenović

Lekcija za učenike 7. razreda

Naziv lekcije: Sabiranje i oduzimanje u skupu Z

Zadaci.

  1. Izračunati:

a.) 4–(–7)+(–8) + (–2) =

b.) 5–(3–4)–(7–3–5)+( 5–6–7) =

c.) (7–3–9)–4–5+6–(9–2–5) =

  1. Ako je a = 9, b = –10 i d = 12 izračunati numeričku (brojevnu) vrijednost izraza: a + b –׀c+d ׀ =
  2. Zapisati cijele brojeve za koje vrijedi nejednakost -2⩽X<5 .