BIOLOGIJA

Naziv lekcije: Ekosistem mora i okeana: Životne zone

Čas održala: prof. Tina Anić

Lekcija za učenike 8. razreda

Poznato je da ne žive svi morski organizmi na istim dijelovima mora pa su tako npr. ajkule nezamislive na obalama. To je zato što postoje životne zone mora i okeana. Upravo time se bavi ovaj čas Biologije na kojem ćete naučiti kako ovaj ekosistem dijelimo na osnovu životnih zona te koje sve organizme u njima možemo naći.