BIOLOGIJA

Čas održao: prof. Tina Anić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Ekosistem šume

Danas otvaramo novu oblast – oblast Ekosistema – obradit ćemo neke zanimljive ekosisteme u Bosni i Hercegovini, ali ćemo spomenuti i neke ekosisteme u svijetu. Tema kojom otvaramo ovu oblast su ekosistemi šume, jedni od najbitnijih ekosistema u svijetu, a zbog čega, saznat ćete danas.