BIOLOGIJA

Čas održao: prof. Tea Zulčić

Lakcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Funkcija šume

Kroz ovaj čas Biologije upoznat ćete se sa ulogom koju šume imaju za ishranu ljudi i životinja, za zrak koji udišu, vodu bez koje je život nemoguć te za klimu i okoliš uopće. Također ćete utvrditi i piramidu ishrane, odnosno sa lanac ishrane koji vlada u šumama.