BIOLOGIJA

Čas održao: prof. Jasin Hodžić, PU Richmond Park

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Hordati – ponavljanje

Nastavljamo sa ponavljanjem gradiva iz sedmog razreda. Na prošlom smo času ponovili neke osnovne činjenice o životinjama, a danas ćemo završiti sa ponavljanjem kroz jednu za nas najvažniju skupinu životinja, a to su hordati.