BIOLOGIJA

Lekcija: Održivi razvoj

Čas održao: prof. Jasin Hodžič, PU OŠ Richmond Park

Lekcija za učenike 8. razreda

Tokom ove školske godine ste izučavali razne aspekte ekologije i zaštite okoliša. Učili ste o ekosistemima, o biodiverzitetu, zatim ste se upoznali sa parkovima prirode i nacionalnim parkovima u našoj zemlji. Danas se bavimo održivim razvojem ‒ jednom novom temom u kojoj sumiramo sve o čemu smo do sada govorili sa aspekta kakav to odraz ima na našu budućnost.

Ako vas zanima koliko je vaš uticaj na planetu Zemlju i koliko zadovoljavanje vaših sveukpnih potreba utiče na okoliš i prirodne resurse, posjetite internet stranicu https://www.footprintcalculator.org/ i izračunajte svoj ekološki otisak.