BIOLOGIJA

Čas održao: prof. Tea Zulčić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Uticaj čovjeka na šume

Šume imaju izuzetnu važnost za čovjeka, biljni i životinjski svijet. Kvalitet i količina zraka, vode i hrane direktno su uslovljeni količinom i stanjem šuma. Ovaj čas Biologije posvećen je pozitivnom i negativnom djelovanju koje čovjek ima na šume.