BIOLOGIJA

Čas održala: prof. Tea Zulčić

Lakcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Travnati ekosistemi

Tokom ovog časa Biologije upoznat ćete se sa osnovnim karakteristikama travnatih ekosistema u Bosni i Hercegovini i svijetu, a naročita pažnja bit će posvećena biljnim vrstama koje se mogu naći na ovim područjima.