FIZIKA

Čas održala: MSc Emina Dažeferović-Mašić

Lekcija za učenike 8. razreda

Naziv lekcije: Kretanje – pređeni put i pomak

U današnjoj lekciji učimo šta je to kretanje, koje su vrste kretanja i da li postoji apsolutno mirovanje. Nove fizikalne veličine koje ćemo naučiti su pređeni put i pomak, a zatim ćemo uraditi nekoliko zadataka.